Vi formidler online pantelånesøknader til pantelånere i hele norge som kan låne deg penger.

En pantelåner vil som oftes gi deg en lånerente per måned som du vil må betale for å få den tingen som du har pantsatt. En minste låneperioden bruker vanvligvis å være 4 måneder. All betaling skjer gjennom bank. Ingen kontanter blir akseptert. Mer informasjon om renter og lånebeløp vil du få hos en godkjent pantelåner. Lendy er en 3. partsforhandler og kan ikke ta noen juridisk ansvar ovenfor andre parter.